Overhandiging handreiking Framework Control in de Zorg aan voorzitter vereniging HEAD tijdens ALV 2015

4 jun 2015

Binnen vereniging HEAD heeft een aantal leden de handen in elkaar geslagen en een Handreiking opgesteld voor een universeel control framework dat kan dienen als basis voor afspraken over systeemtoezicht. Daarmee kan worden aangetoond dat registraties betrouwbaar zijn en declaraties correct tot stand komen. Dit niet alleen voor curatieve zorg, maar ook voor de ZvW, Wlz, Wmo, Jeugdwet en Forensische Zorg.

Tijdens het ALV, dat elk jaar voorafgaand aan het jaarlijkse HEAD Congres wordt gehouden, is deze Handreiking officieel overhandigd aan Ellen Kalkhoven, voorzitter van de vereniging HEAD.

De komende tijd is het van belang de Handreiking uit te dragen, zodat deze steeds meer gezien wordt als een basis voor afspraken over systeemtoezicht, waar de diverse brancheorganisaties, verzekeraars en gemeenten achter staan en mee willen werken. Met de Handreiking wordt transparantie beoogd waarmee de basis ligt voor gerechtvaardigd vertrouwen.
We nodigen je van harte uit om de Handreiking te lezen en verder te verspreiden onder je collega's, zorgkantoren, de verzekeraars en gemeenten. Zie meer>>