Verdiepingscyclus Strong Controllership

16 aug 2016

Onder invloed van groeiende financiële risico’s is de belangstelling voor de financiële positie van zorgorganisaties de laatste jaren gegroeid. In het uiterste geval kan onoplettendheid leiden tot faillissement. Dit heeft consequenties voor de inrichting van de financiële functie binnen zorgorganisaties, maar ook voor de positie van financiële professionals. 
 

De Verdiepingscyclus Strong Controllership is bestemd voor financiële professionals die toe zijn aan een volgende stap in hun functioneren. Vanuit hun rol als controller, HEAD, hoofd F&C/F&I of directeur financiën/bedrijfsvoering

Rode draad en vaste thema's

Rode draad in de leergang is de inrichting van de financiële functie en de (eigen) positie van de financiële professional. Vaste thema’s in de leergang zijn: de organisatie van de financiële functie, risico & toezicht, zorgcontractenring en de financiering van innovatie. Hiernaast is er aandacht voor actuele financieel-economische vraagstukken.

Dr. ir. Joost Zuurbier

Dr. ir. Joost Zuurbier leidt de Verdiepingscyclus Strong Controllership vanuit het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. De Verdiepingscyclus is opgezet i.s.m. vereniging HEAD. De betrokken inleiders per module bestaan uit de Zorgfinancials van het Jaar zoals deze zijn gekozen door vereniging HEAD. Via de Verdiepingscyclus komt hun kennis en ervaring beschikbaar voor een bredere groep. Zorgfinancial 2016, Bas van Riet Paap zal dit jaar aanwezig zijn.  Zie meer>>