Vereenvoudiging en verbetering financiële controle in sociaal domein

9 dec 2016

Financiële verantwoording is een thema dat zorgaanbieders in hun relatie tot (soms vele) gemeenten over 2015 flink heeft bezig gehouden.

De vraag is hoe dit over 2016 (en verder) zal gaan: welke mogelijkheden en ontwikkelingen zijn daarin zichtbaar, hoe kunnen de gaten met betrekking tot de controle worden gedicht en welke rol speelt het programma i-sociaaldomein daarin? En uiteraard ook de vraag wat zorgaanbieders daar zelf in kunnen betekenen?

Lees het hele artikel over dit onderwerp (van Lenard Markus en Coby Peeters, team financiële controle Programma i-Sociaal Domein) uit HEADline 150.

Meer informatie is ook te vinden op http://i-sociaaldomein.nl/financiele-controle.