Werkconferentie 'Verantwoording in het sociaal domein'

Werkconferentie 'Verantwoording in het sociaal domein'

Gemeenten en aanbieders hebben twee jaar ervaring opgedaan met controle en verantwoording in het Sociaal Domein. Beide partijen benutten en volgen  daarbij de instrumenten en handreikingen opgesteld door het programma i-Sociaal Domein. Een belangrijke succesfactor voor de verantwoording blijkt vaak het gebruik van gestandaardiseerd berichtenverkeer en sluitende registraties bij alle partijen. Eén van de belangrijkste knelpunten is het krappe tijdpad in de financiële verantwoording als gewerkt wordt met het landelijke accountantsprotocol. Een belangrijke vraag die daarom nu regelmatig naar boven komt is of we denkend vanuit eenvoud en de bedoeling tot een doorontwikkeling van  het verantwoordingsproces kunnen komen.

Werkconferentie 'Verantwoording in het sociaal domein'

dinsdag 28 februari 2017

Op initiatief van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) faciliteert het programma een werkconferentie op dit thema, in samenwerking met de HEAD-vereniging

Doel van deze bijeenkomst is een gezamenlijk toekomstperspectief te ontwikkelen voor de verantwoording voor de Wmo en de Jeugdhulp, met een realistisch tijdpad voor partijen om samen aan de slag te gaan. Uitgangspunten voor dit toekomstperspectief zijn het streven naar eenvoud en het inrichten van een verantwoording die aansluit bij de bedoeling van de transformatie. Daarmee komen we tegemoet aan de breed gedragen wens om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken.

In de werkbijeenkomst willen we de perspectieven van gemeenten en aanbieders bij elkaar brengen. Ter voorbereiding wordt een werknotitie voorbereid die kort voor de bijeenkomst zal worden toegestuurd welke als leidraad zal dienen voor de bijeenkomst. Na afloop van de bijeenkomst bepalen de initiatiefnemers welke vervolgacties nodig zijn. Het programma i-Sociaal Domein kan daarbij ondersteunen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders.

De komende tijd gaat HEAD meer inzetten op het thema sociaal domein. Naast bovenstaand initiatief organiseren wij op donderdag 6 april as. onze themadag met dit keer als thema het sociaal domein. Deze themadag is bedoeld voor de zorgfinancials. Nadere berichtgeving over deze themadag volgt binnenkort.

« terug naar nieuwsoverzicht