Beleidsregel vervoer helpt de cliënt geen meter vooruit

Beleidsregel vervoer helpt de cliënt geen meter vooruit

Beleidsregel vervoer helpt de cliënt geen meter vooruit

donderdag 13 september 2018

Vervoer

De NZa beleidsregel met betrekking tot vervoer is ingrijpend veranderd. Tot en met dit jaar is er sprake van 3 categorieën.  Vanaf 2019 komt er een indeling in 5 categorieën.
Bij de indeling in deze categorieën spelen de volgende factoren een rol:

  • leeftijd (kind versus volwassen)
  • afstand woon- en dagbestedingslocatie
  • rolstoel gebonden of niet rolstoel gebonden
  • groepsvervoer of individueel vervoer

Hierdoor komt de onderstaande tabel tot stand:

Dit resulteert in de volgende tarieven:

In de beleidsregel wordt aangegeven dat lopend vervoer en vervoer met het OV of eigen vervoermiddel cliënt NIET onder het bereik van de beleidsregel valt. De nieuwe beleidsregel vervoer zal leiden tot een forse administratieve lastenverhoging. Bovendien is deze niet in lijn met de bedoeling.

 

« terug naar nieuwsoverzicht