Dynamische regulering bekostiging: Co-creatie van NZa en financial in de zorg

Dynamische regulering bekostiging: Co-creatie van NZa en financial in de zorg

Dynamische regulering bekostiging: Co-creatie van NZa en financial in de zorg

dinsdag 30 oktober 2018

Op 18 oktober 2018 heeft de Nza het verantwoordingsdocument ‘Prestaties en tarieven langdurige zorg’  gepubliceerd. Het betreft met name Fase 2: van kosten naar tarieven. Fase 1 was het kostenonderzoek uitgevoerd door KPMG (Zie ook onderstaande figuur: fasenbeschrijving onderzoek).

In het proces heeft de NZa nauw samengewerkt met de praktijk en gezien het onderwerp zal het duidelijk zijn dat  veel financials in de zorg (vaak via Fizi en VGN) hun aandeel geleverd hebben.

Fasenbeschrijving onderzoek Fasenbeschrijving onderzoek

 

 

Vervolgfasen

Nza heeft met KPMG de statische validatie gedaan en vervolgens met veel financials en zorgprofessionals de inhoudelijke plausibiliteit getoetst. Oftwel: herkennen we ons in de uitkomsten.

Deze toets heeft geleid tot aanpassingen op de eerste berekende kostprijzen. Zowel in de plus als de in de min. De onderdelen Zintuigelijk gehandicapten – visueel, VG7, Lvg, Dagbesteding, energie en onderhoud en vervoer zijn voor de sector gehandicaptenzorg belangrijke aandachtspunten.

Met de vertaling van de nieuwe maximumtarieven naar beleidsregelwaarden naar juiste prijspeil inclusief NHC en NIC is het tarief 2019 vastgesteld.

Overgangsregeling formuleren

Dat wil nog niet zeggen dat het proces helemaal is afgerond. NZa is bezig met een overgangsregeling te formuleren en zal hier ook de financials in de zorg bij betrekken. De hiervoor genoemde aandachtspunten hebben nog niet geleid tot sluitende antwoorden. Het is dan ook goed om te constateren dat Nza de ruimte zoekt om te komen tot dynamische regulering waarbij aanpassen van de bekostiging geen eenmalige exercitie is, het leren en verbeteren in de sector continu volgt en stimuleert. Daar ligt een mooie kans en uitdaging voor de financial in de zorg en Fizi.

Vervoer en het stimuleren van cliënten om zoveel als mogelijk zelfstandigheid te kunnen ontwikkelen bij het reizen van en naar de dagbesteding is een onderwerp dat al concreet is opgepakt.

Martin Lijssen

Voorzitter sectorbestuur GZ

« terug naar nieuwsoverzicht