Process mining

Process mining

“Process mining is een waardevolle methode om processen in de zorg te analyseren en verbeteren en daarmee kosten omlaag te brengen.
Bij Fizi (voorheen HEAD) is deze veelbelovende aanpak in goede handen, daarom draag ik het onderwerp graag aan hen over, zodat dit zal
worden opgepakt dóór en vóór de leden”, aldus Tiana van Grinsven, bestuurder van het Zorginstituut Nederland.
Op 8 juli 2017 overhandigde zij symbolisch een rapport over process mining aan Ellen Kalkhoven, voorzitter van Fizi.

Taskforce process mining

Vanuit Fizi waren Jorrit Wigchert en Ellen Kalkhoven betrokken bij de pilot waarvan de uitkomsten in het overhandigde rapport beschreven staan. Na de overdracht van process mining wordt een taskforce met nieuwe leden opgericht. Een oproep in onze nieuwsbrief leverde veel enthousiaste reacties op en is de taskforce in de nieuwe samenstelling aan de slag gegaan.

Meer weten over process mining en de samenwerking met IZO? Lees dan dit artikel over de voordelen van process mining. Ook in Fizier verschenen artikelen over process mining.
Of lees hieronder meer.  Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met het Fizi team.

Pilot

De administratieve lastendruk is voor zorgfinancials een onderwerp dat hoog op de agenda staat. Samen met Zorginstituut Nederland en de Universiteit Tilburg werkten wij aan de pilot rondom process mining. Dat proces begon bij WelThuis (Wlz, Zvw, Wmo) in Gouda, Ipse de Bruggen in Zoetermeer (Gehandicaptenzorg) en Quarijn (Ouderenzorg in Utrecht). Zorginstituut Nederland heeft de resultaten van de analyses en gesprekken vastgelegd. Fizi  pakt het onderwerp op en draagt zorg voor de doorontwikkeling voor de langdurige zorg.

Aanleiding van de pilot was de wens uit het zorgveld om meer te weten over de mogelijkheden van toepassing van process mining  in de (langdurige) zorg. Voorzitter Ellen Kalkhoven: “Als je kijkt naar data-analyse, dan zien we dat op een aantal plekken in ondersteunende diensten dezelfde gegevens worden vastgelegd. Dat is overbodig. Dat kost capaciteit, dat kost tijd, maar het is ook een kostenbesparing als we minder tijd hoeven te besteden aan het vastleggen van gegevens of het analyseren van gegevens, dan draagt dat bij. Dat is een enorme winst van samenwerken." Uit de pilot bleek dat de administratieve lasten direct kunnen worden verlicht met de inzet van het hulpmiddel process mining. Knelpunten in de administratieve processen worden opgespoord, waardoor de processen kunnen worden verbeterd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanvraag van zorg en de financiële afhandeling.

Tiana van Grinsven overhandigt het rapport over process mining aan Ellen Kalkhoven Tiana van Grinsven overhandigt het rapport over process mining aan Ellen Kalkhoven

Denktank IZO

In de bijeenkomst van de Denktank over Informatievoorziening in Zorg en Ondersteuning (IZO) op 3 november 2016  waar wij ook bij vertegenwoordigd waren, zijn de eerste resultaten uit de pilot teruggekoppeld. “Wij ervaren in de pilots dat zorgaanbieders die aan de slag gaan met process mining, enthousiast worden omdat ze duidelijke mogelijkheden zien voor verbeteringen van hun processen, effectiviteit en efficiency,” zegt Peter Snaterse, coördinator namens Zorginstituut Nederland. “Het biedt het management van zorginstellingen de mogelijkheid om op basis van ICT nog onbekende patronen in de bedrijfsvoering te ontdekken. Men kan zo op beleids- en organisatorisch niveau vroegtijdig bijsturen.”

 

Sfeerimpressie Denktank IZO 16 juni 2016

Sfeerimpressie Denktank IZO 16 juni 2016