Project Aanpak administratieve lasten

Project Aanpak administratieve lasten

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip de werkgroep!

  Projectsponsor:    

   

In januari 2019 heeft het algemeen bestuur het projectplan Aanpak administratieve lasten  vastgesteld. Wij willen als werkgroep een belangrijke bijdrage leveren aan het substantieel verminderen van de administratieve lasten voor zorgorganisaties, zowel in het primaire proces als in de ondersteunende functies. Dat doen we door kennis en concrete successen te delen met onze leden en het gesprek aan te gaan met onder andere NZa, VWS, VGN, GGZ Nederland en ActiZ.

Heb jij tips, oplossingen of mooie voorbeelden voor het verminderen van administratieve lasten in jouw organisatie?
Deel die kennis dan met ons.