Project Aanpak administratieve lasten

Project Aanpak administratieve lasten

 

 

Tip de werkgroep!

In januari 2019 heeft het algemeen bestuur het projectplan Aanpak administratieve lasten  vastgesteld. Wij willen als werkgroep een belangrijke bijdrage leveren aan het substantieel verminderen van de administratieve lasten voor zorgorganisaties, zowel in het primaire proces als in de ondersteunende functies. Dat doen we door kennis en concrete successen te delen met onze leden en het gesprek aan te gaan met onder andere NZa, VWS, VGN, GGZ Nederland en ActiZ.

Heb jij tips, oplossingen of mooie voorbeelden voor het verminderen van administratieve lasten in jouw organisatie?
Deel die kennis dan met ons.

Ankie de Laat, lid van de projectgroep Aanpak administratieve lasten: 'Dat wij ons als zorgaanbieders moeten verantwoorden, vind ik logisch. De huidige wijze van verantwoording is naar mijn mening echter te uitgebreid, sluit niet meer aan bij goed functionerende gedigitaliseerde processen, lijkt gebaseerd op wantrouwen en heeft geen oog voor de cliënt. Sterker nog: door de huidige verantwoordingswijze gaat kostbare tijd voor de cliënt verloren. Ik hoop dat wij met dit project een bijdrage kunnen leveren aan een optimalisering van de verantwoording waarbij de cliënt centraal staat.'