Vraagbaak Kwaliteitskader

Vraagbaak Kwaliteitskader

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag@Fizi

Wij hebben in samenspraak ActiZ een vraagbaak ingericht rondom het kwaliteitskader. Anno Nijholt van ons sectorbestuur VVT heeft  hieraan meegewerkt.  Je kunt bij de vraagbaak terecht met jouw vragen over de eigen administratie in relatie tot de verantwoording van het kwaliteitsbudget.

Heb jij een vraag @ Fizi? 
Stel die dan via de knop hierboven. We doen ons uiterste best om binnen 5 dagen een reactie te geven!  ActiZ zal deze vragen bovendien monitoren om na te gaan welke ondersteuning verder nodig is voor een goede verloop.

 

 

   

 

 

Veelgestelde vragen

1. Moet in het rondrekenmodel informatie over alleen de WLZ-zorg ingevuld worden? 
Nee. Het rondrekenmodel richt zich op de gehele organisatie. Het Vektis verantwoordingsportal richt zich op de WLZ. Daar zit natuurlijk altijd verschil in en dat is ook prima, zolang als het verschil niet hoger is dan 10%.

Hiervoor is gekozen omdat de accountant geen verklaring kan geven op het Vektis verantwoordingsportal, omdat dit door de accountant nooit sluitend gemaakt kan worden in hun controle. Vandaar het rondrekenmodel. De daarin opgenomen systematiek kan wel door de accountant (op een relatief simpele wijze) sluitend gemaakt worden omdat deze kan steunen op de jaarrekening en de salarisadministratie. 

Juist door de verschillen in systematiek is men akkoord gegaan met de 10% afwijking, er vanuit gaande dat tussen de mutatie in de WLZ-zorg en de gehele organisatie per saldo maximaal 10% zit. Als het verschil toch hoger is dan 10% dan is een nadere uitleg noodzakelijk.

Naar archief