Sector Geestelijke Gezondheidszorg

Het sectorbestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en drie bestuursleden. De voorzitter en secretaris maken tevens deel uit van het algemeen bestuur van Fizi.

Sectorbestuur GGZ Sectorbestuur GGZ

Onderwerpen

Het sectorbestuur GGZ vergadert in 2020 8 keer, de vergaderingen zijn telefonisch en fysiek. De vergaderdata zijn te vinden op de agenda.

Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere:

  • ontwikkelingen Fizi (dagelijks bestuur en algemeen bestuur)
  • zelfonderzoek
  • horizontaal toezicht
  • aanpak administratieve lasten (deelname vanuit sectorbestuur aan Project Aanpak administratieve lasten Fizi)
  • het zorgprestatiemodel (de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg)
  • kostprijsonderzoeken
  • ontwikkeling sociaal domein (Wmo en jeugd)

Activiteiten vanuit de sector

Het sectorbestuur organiseert samen met de leden minimaal één keer per jaar een themamiddag. Tijdens deze themamiddag staan actuele onderwerpen binnen de GGZ op de agenda. Naast de regiobijeenkomsten organiseert het sectorbestuur jaarlijks een landelijke sectordag.

Lijkt het jou leuk om een sectordag of themamiddag mee te organiseren, meld je dan bij één van de bestuursleden.

De laatste landelijke sectordag werd op donderdag 7 november 2019 gehouden. Lees het verslag voor een impressie van deze dag. 
Deze activiteiten worden vermeld op de agenda.

Externe contacten

Het sectorbestuur heeft regelmatig contact met beleidsmedewerkers van GGZ Nederland en NZa. Zo wordt kennis en informatie uitgewisseld tussen de koepel en het veld.