Geslaagde Fizi GGZ themamiddag over kostprijzen

Op donderdag 7 februari 2019 vond de landelijke Fizi GGZ themamiddag plaats over kostprijzen. Voor het eerst sinds jaren  was er sprake van een landelijk georganiseerde GGZ themamiddag naast de landelijke sectordag. Een speciale werkgroep had in samenwerking met het bestuur diverse sprekers geregeld om te praten over kostprijzen binnen de GGZ. Bijzonder en toevallig was dat deze datum samenviel met de deadline van aanlevering van het kostprijsmodel.

Er waren ruim 40 deelnemers afgekomen op dit evenement op een bijzondere locatie. Dankzij Eiffel werd deze gehouden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. De presentaties vonden plaats naast het hoofdveld waar vele oranje successen zijn gevierd. Extra leuk was dat de dames ondertussen aan het trainen waren.

Voorzitter sectorbestuur GGZ Fizi                       

Leon van der Wilk, voorzitter sectorbestuur GGZ Fizi

 

Programma

Nadat voorzitter sectorbestuur GGZ Leon van der Wilk de middag had geopend kwam Koen Perik van Sis Finance aan het woord. Hij vertelde over theorie van de kostprijzen. Koen is een echte expert en heeft boeken en publicaties geschreven over dit onderwerp.

Na de eerste pauze kwam de NZa aan het woord. Anke Boode, projectleider kostprijsonderzoek, vertelde over de ervaringen van de aanleveringen tot nu toe, alsmede over het vervolg. De Fizi financials stelden vragen aan haar en hadden nog goede tips, welke de NZA mee kan nemen in de beoordeling. Hiermee bewees de vereniging weer haar nuttige bijdrage aan de sector.

De middag werd na de 2e pauze afgesloten door de ervaringen uit de praktijk. Cees Bol en Arjen Zandstra vertelden over hoe zij aankijken tegen de kostprijzen en deze gebruiken binnen de eigen organisatie. De middag werd nog afgesloten door enkele stellingen en discussies.

                                                        

       

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Tenslotte kon er nog worden genetwerkt met een hapje en een drankje, terwijl de hockey dames trainden op de achtergrond.

 

 

 

 

 

Het bestuur en de werkgroep kijken terug op een geslaagde en nuttige middag.

Namens het bestuur en de werkgroep,
Leon van der Wilk, Voorzitter Fizi sectorbestuur GGZ