Landelijke sectordag GGZ 14 november 2017

Terugblik landelijke sectordag GGZ 'GGZ op weg naar 2020!'

Op 14 november werd de landelijke sector dag gehouden. Het thema was dit keer 'GGZ op weg naar 2020'. Het bestuur kijkt tevreden terug op een geslaagde dag. Met 65 aanwezigen was dit de drukst bezochte dag van de afgelopen jaren.

Opening

Bij binnenkomst op de  mooie locatie van Reinier van Arkel in Den Bosch kregen de deelnemers een kopje koffie met een echte Bossche bol. De dag werd geopend door Leon van der Wilk, voorzitter bestuur GGZ. Hij besprak teven de uitkomsten van de enquête onder de leden met betrekking tot de wensen en verwachtingen van de leden met betrekking tot FIZI.

Eddy van Doorn, Reinier van Arkel Eddy van Doorn, Reinier van Arkel
Sectorbestuur GGZ Sectorbestuur GGZ

Ervaringen GGZ vanuit de rol van bestuurder

Als eerste spreker vertelde Eddy van Doorn, voorzitter Raad van Bestuur Arkel, over zijn ervaringen van de afgelopen jaren binnen zijn organisatie en hoe dat ten opzichte van de buitenwereld stond. Hij sprak tevens over ervaringen met bijzonder beheer en over het slim contracteren.

Process mining

Vervolgens werd het onderwerp process mining belicht vanuit de theorie en praktijk. Leonie Klabbers en Eline Nap vormden een mooi duo wat elkaar aanvulde op diverse punten. De veelheid aan digitale sporen maakt process mining inmiddels mogelijk en kan tot mooie inzichten leiden. Er is hierbij sprake van continue monitoring.

Ontwikkelingen sociaal domein

Na de heerlijke lunch, waar ruimte was voor netwerken, begon de middagsessie met een mooie interactieve presentatie door Hans Bonten, directeur WMO bij Dimence. Hij wees op het groeiende aantal contracten en hoe men daar op in heeft gespeeld. Ook had hij een aantal interessante stellingen waarin in een Lagerhuis versie reactie kon worden gegeven. Hij liet ook zien dat In het WMO-domein is “gezondheid” integrale benadering van sociale, fysieke, emotionele en fysieke domeinen.

Hans Bonten Hans Bonten

De controller in spagaat

Tenslotte presenteerde Aart Knoop, onderzoeker, de veranderende rol van de controller. In samenspraak met een presentatie en wat prikkelende stellingen van Public Search werd het publiek uitgedaagd haar mening te geven.

Aart Knoop Aart Knoop

Afsluiting

Dagvoorzitter Hans van der Velden gaf een mooie samenvatting van de dag. Deze werd uiteindelijk afgesloten met het slotwoord van voorzitter Leon van der Wilk, die ook nog even terugkeek op zijn blog in Skip afgelopen week over process mining.

Een interessante , leerzame en leuke dag was hiermee bijna aan het eind. Voor alle deelnemers stond nog een drankje met snack klaar om terug te kijken op deze geslaagde dag.

Process mining Process mining

Actualiteiten en vooruitblik 2020 GGZ sector

Vervolgens gaf Johan Houwelingen, van  sponsor AAG, een presentatie over de actuele ontwikkelingen in de GGZ en besprak hij dat het regeerakkoord  weinig zegt over GGZ en de verwachting dat technologie een steeds grotere impact gaat krijgen als we denken. Ook gaf hij een korte presentatie over vastgoed.

Johan van Houwelingen AAG Johan van Houwelingen AAG
Public Search Public Search