Terugblik Landelijke sectordag GGZ 7 november 2019

Een 40-tal belangstellenden waren afgekomen op de landelijke sectordag GGZ, die in het teken stond van kostprijzen, het zorgprestatiemodel GGZ en FZ en het ECO-systeem . Deze keer vond de sectordag plaats bij GGNet in Warnsveld.

GGNet

Petra Eichelsheim (Manager Services en Vastgoed GGNet) liet de deelnemers een filmpje zien van GGNet en nam de deelnemers mee in de vraagstukken die op dit moment spelen binnen GGNet. Vooral de “kloof” tussen de bedrijfsvoering en het primair proces kwam aan de orde. Ze wilde graag met de deelnemers gedurende de dag in gesprek gaan hoe zij dit aanpakken binnen hun instelling.

(Presentatie GGNet)

Kostprijzen GGZ (Sociaal domein)

Melanie Knieriem (Berenschot) nam de deelnemers mee in het kostprijsonderzoek wat is gehouden door Berenschot en de bevindingen die hier uit zijn gekomen. De deelnemers kregen tips die ze kunnen meenemen in hun werk. (Presentatie Berenschot)

Jeroen Olthof (directeur Bedrijfsvoering Youz onderdeel Parnassia Groep) vertelde over zijn ervaring als wethouder en directeur rondom de ontwikkelingen in de gehele transitie van het sociaal domein.

Na afloop van deze presentaties gingen de deelnemers in groepen het gesprek met elkaar om de  vraag “ EÉN SOCIAAL DOMEIN, TWEE PERSPECTIEVEN: HOE GEVEN WE SAMENWERKING IN HET SOCIAAL DOMEIN BETER VORM?” te beantwoorden. Kees Goudzwaard (Rijnconsult) daagde de deelnemers uit om met één metafoor deze vraag te beantwoorden.

Na een goedverzorgde lunch door medewerkers en cliënten van GGNet werd de sectordag vervolgd.

Uitkomsten kostprijsonderzoek en nieuwe zorgprestatiemodel 2020

Vera Luggenhorst en Richard Boxem (NZa) (presentatie NZa) vertelde de deelnemers over de voortgang van het kostprijsonderzoek en de vervolgstappen hierin. Dit was een vervolg op de themamiddag die in februari 2019 gehouden was. Vanuit de NZa werd benadrukt dat de afstemming met de instellingen en de input van de instellingen hierin belangrijk is. Richard Boxem nam de deelnemers mee in de ontwikkelingen van het nieuwe zorgprestatiemodel.

 

Documenten NZa sectordag GGZ 07-11-2019

 

  • Het verantwoordingsdocument van de tarieven 2020 en de Excelbijlage vindt u hier.
  • Het eindrapport met de kostprijzen van Sira Consulting vindt u hier.
  • Ons advies over het Zorgprestatiemodel vindt u via deze link, voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.zorgprestatiemodel.nl .

Mindmap

De deelnemers werden vervolgens uitgedaagd door Ester Verver (GGZ Nederland) om een mindmap te maken en hierin aan te geven wat het prestatiemodel gaat betekenen in de praktijk. Dit leverde leuke discussies die zeker een vervolg gaan krijgen, mogelijk tijdens de themamiddag GGZ in februari 2020. (Presentatie GGZ Nederland)

Het Ecosysteem van de ‘Zorg CFO van de toekomst’

Albert Boersma vertelde de deelnemers over de technologische ontwikkelingen binnen de zorg (GGZ sector). Diverse voorbeelden (o.a. blockchain) kwamen aan de orde. De deelnemers werden vervolgens in vier groepen verdeeld en gingen voor vier onderwerpen met diverse stellingen punten toekennen in hoeverre dit binnen hun instelling wel dan niet op orde is. Dit leverde leuke en leerzame inzichten op. (Presentatie Albert Boersma) 

Washant van Dam (Deloitte) en Martin Kartomo (CP-FM) namens de deelnemers in de diverse ontwikkelingen rondom innovatie. Zelfs een robot die bijvoorbeeld AO-IC controles uitvoert voor een instelling.

Geslaagde themadag

Na afloop van de sprekers was er gelegenheid voor uitgebreid napraten en netwerken onder het genot van tal van hapjes. Het sectorbestuur kijkt tevreden terug op deze sectordag.

Op donderdag 6 februari 2020 zal de volgende themadag worden gehouden

Reserveer deze datum alvast in uw agenda!