Sector Gehandicaptenzorg

De sector Gehandicaptenzorg (GZ) is één van de vier sectoren binnen Fizi. De sector bestaat uit vier regio’s en wordt aangestuurd door het sectorbestuur GZ. Het sectorbestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en de regiovertegenwoordigers. De voorzitter en secretaris maken tevens deel uit van het algemeen bestuur van Fizi. 

Onderwerpen

Gedurende het jaar komt het sectorbestuur GZ vijf keer bijeen. De vergaderdata zijn te vinden op de agenda. Zij bespreken voornamelijk vakinhoudelijke onderwerpen, zoals:

 • actuele ontwikkelingen (bijdrage VGN)
 • fiscaliteiten
 • zorginkoop
 • nacalculatieformulier
 • controleprotocol Wlz/Wmo
 • jaardocument
 • meerzorg
 • maximumtarieven PGB
 • OnRegelmatigheidsToeslag (ORT)
 • gevolgen van de cao-afspraak
 • verantwoording van de indexering

De highlights en de volledige notulen van de vergaderingen kun je hier lezen.

Activiteiten vanuit de sector

De regiobestuurders organiseren minimaal één keer per jaar een bijeenkomst binnen hun regio over een actueel onderwerp. Naast de regiobijeenkomsten organiseert het sectorbestuur jaarlijks een landelijke sectordag in januari. Deze activiteiten worden vermeld op de agenda.

Externe contacten

Een waardevolle bijdrage aan de vergaderingen van het sectorbestuur is de afvaardiging van VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) door het verstrekken van actuele informatie. Andersom ondersteunt het sectorbestuur de VGN. Het sectorbestuur doet dit door inhoudelijke en praktische kennis en ervaring te delen, wat wordt meegenomen in de gesprekken met bijvoorbeeld de NZa, VWS en ZN.