Terugblik Landelijke sectordag VVT 14 november 2019

Er werden vier presentaties gegeven; deze gingen over het kwaliteitskader, het belang van vitale medewerkers, de laatste ontwikkelingen betreffende de Wlz en de risico’s en impacts van cyberincidenten. De sectordag vond plaats in een hele mooie ambiance. In een kapel naast een grote zorg locatie van Stichting Careyn in Woerden.

 

Kwaliteitskader en actualiteiten

Matthias Stout (Accountant bij Verstegen Accountants), nam ons mee in de ins en out rondom het kwaliteitskader, de verantwoording richting het zorgkantoor, de rondrekening en de toetsing door de accountant (presentatie Matthias Stout). Anno Nijholt (voorzitter sectorbestuur VVT) behandelde vragen die via de Fizi-vraagbaak waren binnen gekomen en Herma Oosterom (Senior Beleidsadviseur bij ActiZ)  beantwoordde vragen uit de zaal. Tot en met 2021 groeit het Wlz-budget met 2,1 miljard euro, mede vanwege de kwaliteitsgelden. Vanaf 2022 worden deze gelden opgenomen in de tarieven.

 

 

Personeelstekort ? Wees nu juist zuinig op je collega’s!

Anno Nijholt (voorzitter sectorbestuur VVT) behandelde vragen die via de Fizi-vraagbaak waren binnen gekomen en Herma Oosterom (Senior Beleidsadviseur bij ActiZ)  beantwoordde vragen uit de zaal. Tot en met 2021 groeit het Wlz-budget met 2,1 miljard euro, mede vanwege de kwaliteitsgelden. Vanaf 2022 worden deze gelden opgenomen in de tarieven. (presentatie Bas van der Tuyn)

 

Risico’s en kansen Wlz 2.0

Emi van Galen (Programmaleider bij de NZa) liet met haar presentatie zien dat met de landelijke uitvraag en de daarmee verkregen data set de komende jaren gewerkt wordt aan een andere tariefopbouw van de ZZP-tarieven. De kans is groot dat bijvoorbeeld het wonen en de daarmee samenhangende kosten van de levensstijl van cliënten mogelijk buiten de bekostiging gaan vallen. Er zullen minimum tarieven worden vastgesteld waarmee de kwaliteit volgens het kwaliteitskader kan worden geborgd. In onderhandeling met de zorgkantoren bestaat er ruimte om deze tarieven te laten groeien tot het landelijk maximum tarief. (presentatie Emi van Galen)

Hoe cyberbestendig is jouw organisatie ?

Maarten van Wieren (Manager bij AON) tot slot, gaf ons een kijkje in de digitale wereld die wij met zijn allen aan het opbouwen zijn, met alle risico’s van dien. De mooie oplossingen die vandaag zijn bedacht kunnen morgen tot een risico leiden. Geen van de aanwezigen had nog te maken gehad met een cyberincident. Belangrijk is dat men wel het risico onderkend en er niet voor weg loopt. Met een model dat AON beschikbaar heeft zijn de risico’s goed inzichtelijk te maken.

 

Geslaagde sectordag

Na het slotwoord van dagvoorzitter Anno Nijholt was het tijd voor een borrel en een heerlijk Indisch buffet verzorgd door Stichting Careijn. De organisatoren van deze sectordag (mensen van AON en het van sectorbestuur VVT) kijken met een zeer goed gevoel terug op een geslaagd evenement.