Sector Ziekenhuizen & Revalidatiecentra

De sector Ziekenhuizen en Revalidatiecentra (ZR) is één van de sectoren binnen Fizi. Het sectorbestuur bestaat uit acht leden, een voorzitter en een secretaris. De acht leden vertegenwoordigen zeven regio’s en de revalidatiecentra. De voorzitter en secretaris maken tevens deel uit van het algemeen bestuur van Fizi. 

Onderwerpen

Het sectorbestuur vergadert zes keer per jaar. De vergaderdata zijn te vinden op de agenda.

De volgende hoofdthema’s worden besproken:

 • Actualiteiten en ontwikkelingen in de sector. Denk hierbij aan onderwerpen als ontwikkelingen in de financiering van ziekenhuizen en revalidatiecentra, de verantwoordingsproblematiek, de jaarrekening, de liquiditeit in relatie met doorlooptijdverkorting, het Zelfonderzoek 2015.
 • Informatieoverdracht vanuit het algemeen bestuur
 • Beleidszaken van de vereniging

Activiteiten vanuit de sector

De regiobestuurders organiseren minimaal één keer per jaar een bijeenkomst binnen hun regio over een actueel onderwerp. Deze regioactiviteiten worden vermeld op de agenda.

Externe contacten

Het sectorbestuur ZR onderhoudt contacten met koepelorganisatie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Een paar keer per jaar organiseert Fizi in samenwerking met de NVZ bijeenkomsten, waarbij de belangen van de sector worden ingebracht.

Ook met de NZa  en ZN heeft het sectorbestuur periodiek overleg.
Met overige instanties, zoals DBC Onderhoud en VWS vindt op ad hoc basis contact plaats vanuit het sectorbestuur.

Kennisgroepen

In samenwerking met de NVZ heeft het sectorbestuur ZR een aantal kennisgroepen opgezet.

In de kennisgroepen nemen financials van de ziekenhuizen deel, samen met de beleidsmedewerker van de NVZ die het betreffende onderwerp in portefeuille heeft. Elke kennisgroep is aan één van de leden van het sectorbestuur gekoppeld. Momenteel zijn er tien kennisgroepen:

 1. Relatie medisch specialist
 2. Bekostiging korte termijn
 3. Toekomstige bekostiging
 4. Contractering
 5. Financiering
 6. Dure geneesmiddelen
 7. Kwaliteitsregistraties
 8. Controles
 9. Informatievoorziening
 10. Kostprijzen

Wil je een bijdrage leveren aan één van deze kennisgroepen? Geef dit dan aan ons door.