Word sponsor

Een samenwerking waarin kenniscirculatie en het verankeren van een netwerk binnen de wereld van zorgfinancials centraal staan. Via één kanaal toegang tot alle sectoren van de gezondheidszorg om uw diensten of producten onder de aandacht te brengen van zorgfinancials? Het sponsorschap van Fizi biedt deze mogelijkheid.

Wat bieden wij?

Sponsors van Fizi zijn professionele organisaties met stuk voor stuk verschillende raakvlakken met het werkveld van zorgfinancials. Wij werken nauw samen met sponsors en bieden u als sponsor de ruimte om aansluiting te zoek met onze leden. Hiermee vergroot u uw zichtbaarheid, kunt u contact leggen met uw doelgroep en kunt u op een eigen manier bijdragen bij aan kennisdeling. De partnerschappen met sponsors ondersteunen ons bij het ontwikkelen en delen van kennis.

Wij kennen drie soorten sponsorschap:

  1. Hoofdsponsor
  2. Sponsor
  3. Subsponsor

In de samenwerking met onze sponsors zoeken wij naar maatwerk. De tegenprestaties die onderdeel uitmaken van de sponsorcontracten, zijn deels vast en deels optioneel. Op basis van inhoudelijke expertise en doelstellingen, stellen wij met elke sponsor per contractjaar een plan op en de stellen we de inzet van tegenprestaties vast. Het aantal optionele tegenprestaties verschilt per sponsorvorm.

Vanuit hun sponsorcontracten hebben sponsors de ruimte om activiteiten te organiseren. Maar daarnaast zoeken wij regelmatig een samenwerking met sponsors vanuit sectorbesturen, expertgroepen of commissies in de organisatie van bijvoorbeeld bijeenkomsten. Ook in het uitvoeren van wetenschappelijke studies werken we bij voorkeur samen met een sponsor. Werknemers van onze sponsors hebben de mogelijkheid om lid te worden van onze vereniging en deel te nemen aan activiteiten, lid te worden van commissies et cetera.

 

Wie zijn onze leden?

 

Fizi-leden zijn financiële beslissers in de gezondheidszorg en werkzaam in de sectoren:

Waarom sponsor worden?

Heeft uw organisatie expertise in huis die voor zorgfinancials van belang is? Sponsor worden van Fizi levert u de volgende voordelen op:

  • U vergroot de zichtbaarheid van uw diensten of producten. U kunt uw expertise rechtstreeks onder de aandacht brengen van de circa 900 leden van onze vereniging
  • U krijgt toegang tot het grootste netwerk van zorgfinancials
  • U kunt zich profileren als kennispartner en een actieve bijdrage leveren aan onze vereniging
  • U kunt in samenwerking met sectorbesturen, expertgroepen of commissies bijeenkomsten organiseren
  • U hebt de mogelijkheid om een wetenschappelijke studie te publiceren
  • Wij bieden u twee gratis sponsorlidmaatschappen. Deze leden kunnen deelnemen aan activiteiten en lid worden van commissies

Interesse om partner van Fizi te worden?

Vanuit de vereniging is Goeran de Pater het eerste aanspreekpunt voor uw vragen rondom sponsoring. Hij is telefonisch bereikbaar op 06 43200295 of via e-mail goeran@fizi.pro.