Vacature penningmeester Fizi

Vacature penningmeester Fizi

Binnen Fizi ontstaat in het voorjaar van 2018 een vacature voor de functie van penningmeester,
tevens lid van het dagelijks bestuur. Fizi is een professionele en actieve netwerkorganisatie.
De nieuwe penningmeester kan hieraan vanuit zijn rol in het dagelijks bestuur een bijdrage leveren.

Organisatiestructuur

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur, dat onderdeel is van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Er bestaat geen directe verantwoordingsrelatie tussen het dagelijks bestuur en de algemene ledenvergadering. Statutair is vastgelegd dat Fizi bestuurd wordt door een algemeen bestuur dat gekozen wordt uit en door de leden. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale termijn voor benoeming als bestuurslid bedraagt hiermee zes jaar.

 

Wie wil er in de schoenen van de penningmeester staan?

Wie wil er in de schoenen van de penningmeester staan?

Ervaring/competenties

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beleid. Daarnaast wordt van de penningmeester en andere leden van het dagelijks bestuur verwacht dat zij:

 • Lid zijn van Fizi en werkzaam in een zorginstelling
 • In staat zijn visie te ontwikkelen, beschikken over voldoende abstractievermogen
 • Gevoel voor politieke verhoudingen en daarin kunnen opereren
 • Goede communicatievaardigheden op verschillende niveaus
 • Beschikken over ruime kennis van de organisatie van de zorg
 • Gemiddeld 4 uur per week beschikbaar zijn voor deze functie

Functie-inhoud

De volgende taken vallen onder verantwoordelijkheid van de penningmeester en lid van het dagelijks bestuur:

 • Het uitvoeren van het (strategisch) beleid
 • Voorbereiden van beleid en besluitvorming in het algemeen bestuur en in de algemene ledenvergadering
 • Bedrijfsvoering in brede zin
 • Contacten en relatiebeheer met stakeholders en sponsors
 • Zorgdragen voor een goede samenwerking tussen alle geledingen binnen de vereniging met het oog op het realiseren van beleid en doelstellingen en gericht op de belangen van stakeholders en leden in het bijzonder
 • Opstellen van begroting en jaarrekening
 • Namens het algemeen bestuur financiële verantwoording afleggen in de algemene ledenvergadering
 • Per kwartaal een financiële rapportage aanleveren bij het bestuur
 • Aanspreekpunt voor de financiële administratie en mee uitvoeren van de financiële administratie (in functionele zin) waaronder het uitvoeren van de wekelijkse betalingen en aangiftes indienen bij de belastingdienst

Aanbod

De gemiddelde tijdbesteding bedraagt voor leden van het dagelijks bestuur 4 uur per week.  Voor de functie geldt een passend honorarium en een jaarlijkse vergoeding voor de kosten van telefoon, internet en kantoorartikelen. Reiskosten worden vergoed conform CAO Ziekenhuizen.

Reageren

Ben je geïnteresseerd in deze vacature of heb je vragen, dan kun je contact opnemen met het team van Fizi.