Vacature secretaris algemeen bestuur (tevens lid dagelijks bestuur)

Vacature secretaris algemeen bestuur (tevens lid dagelijks bestuur)

Tijdens de algemene ledenvergadering in 2019 treedt Ad Mocking af als secretaris voor Fizi. Wij zoeken een enthousiaste opvolger!

Fizi, netwerk zorgfinancials

Fizi is dé vereniging van zorgfinancials. Fizi biedt haar leden de gelegenheid om met vakgenoten te netwerken, kennis en expertise te vergroten en richt zich daarnaast op de ontwikkeling en profilering van het vakgebied.

Fizi heeft een algemeen bestuur (AB), een dagelijks bestuur (DB), vier sectorbesturen (VVT, GZ, GGZ en ZR) en een verenigingsbureau (3,8 FTE). Het algemeen bestuur bestaat uit leden van het dagelijks bestuur, voorzitters en secretarissen van de sectorbesturen en de voorzitter van de communicatiecommissie. Het DB is, in afstemming met het AB, verantwoordelijk voor de doorlopende ontwikkelingen binnen Fizi.

Het AB  van de vereniging bestaat uit voorzitters en secretarissen van de sectoren VVT, GZ, GGZ en ZR en de voorzitter van de communicatiecommissie. Daarnaast maken de voorzitter, penningmeester en secretaris deel uit van het AB en vormen zij gedrieën het DB. Dit bestuur is, in afstemming met het AB, verantwoordelijk voor de doorlopende ontwikkelingen binnen Fizi. De secretaris werkt nauw samen met de andere DB-leden en de manager van het verenigingsbureau aan de ontwikkeling van visie voor het beleid en bestuur van de vereniging.

Het DB geeft daarnaast hiërarchisch leiding aan de manager van het verenigingsbureau. De secretaris is hierbij vanuit zijn of haar portefeuille aanspreekpunt voor de HR-zaken vanuit het verenigingsbureau en, met ondersteuning vanuit het verenigingsbureau, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het jaarverslag en de voorbereiding van de algemene ledenvergadering.

Van een toekomstige secretaris wordt verwacht dat hij /zij:

 • Fizi-lid is of het voornemen heeft om lid te worden
 • In staat is om visie te ontwikkelen en om te zetten in concreet beleid en koers
 • Vernieuwend denkt en handelt
 • In bezit is van overtuigingskracht
 • Communicatief vaardig is: zowel mondeling als schriftelijk het wezen en doel van de vereniging kunnen verwoorden in diverse settings variërend van bilaterale gesprekken tot presentaties voor groepen
 • Gevoel voor politieke verhoudingen heeft en daarin kan opereren
 • Beschikt over de juiste mate van organisatiesensitiviteit
 • Gemakkelijk contacten legt en onderhoudt met allerlei stakeholders variërend van leden van de vereniging tot en met opinieleiders en bestuurders in het landelijk debat
 • Ondernemend/ondernemer en onderhandelingsvaardig is
 • Beschikt over ruime kennis van de organisatie van de zorg
 • In loondienst is van een zorginstelling
 •  “Hoeder” is van procedures
 • Vergaderingen kan voorzitten (waarnemend)
 • Onafhankelijk is in het uitspreken van eigen mening over de mate waarin de vereniging zich houdt aan eigen spelregels en voornemens

Qua tijdsbesteding moet gedacht worden aan gemiddeld vier uur per week.

Wat levert het je op?

Veel nuttige contacten binnen Fizi, maar ook daar buiten. Denk hierbij aan contacten met de NZa, brancheorganisaties, sponsors et cetera. Daarnaast kun je ook mede richting geven aan de activiteiten van de vereniging zelf. En last but not least:  je zit bovenop het nieuws. Tevens ontvang je een bruto vergoeding van € 375,00 per maand.

Interesse?

Herken jij jezelf in bovenstaande profiel en heb je interesse om deze boeiende functie in te vullen? Maak dit dan kenbaar bij het verenigingsbureau Fizi via telefoon (088-2343630) of e-mail .

Heb je nog inhoudelijke vragen, neem dan contact op met de huidige secretaris, Ad Mocking, via e-mail.

Opmerkingen van voormalige secretarissen

“Ja, bestuurswerk kost tijd en kan soms pittig zijn, maar het geeft ook vaak veel bevrediging. Een bestuurslid krijgt waardering, bouwt aan een stevig netwerk en het is bovendien ook gewoon gezellig. De sfeer in het AB en overige besturen en commissies binnen de vereniging is uitstekend.”

“De acht jaren AB en de vier jaren DB zijn voor mij zeker een verrijking geweest in de uitoefening van mijn dagelijkse werk.”