Over ons

Fizi (tot juni 2017 HEAD) is opgericht in 1973 en door de jaren heen zijn wij uitgegroeid tot een professionele beroepsvereniging van en voor zorgfinancials. Wij staan voor een vakkundige beroepsuitoefening door financials in de zorg en ondersteunen dit met onder andere kennis- en vaardighedenuitwisseling. Wij verbinden onze leden en bieden een netwerk ​waarin kennis en ervaring worden uitgewisseld. Bijeenkomsten maken een belangrijk onderdeel uit van de dienstverlening. Daarnaast delen wij onze kennis met relevante beleidsorganen, dienstverleners in de zorg en onderwijsinstellingen. 

Hoe is Fizi georganiseerd Strategie en beleid

Financiële expertise inzetten voor de zorg

Met circa 800 zorgfinancials zijn wij toonaangevend binnen de beroepsgroep. Zorgfinancials bewaken de financiële gezondheid in de zorg en monitoren de hartslag van zorgorganisaties. De mensen binnen ons netwerk zetten zich dagelijks in voor de Nederlandse zorg.  Binnen Fizi zoeken zij elkaar op om inzichten te delen, kennis te ontwikkelen en samen te werken.

Verbinding op inhoud: samenwerking met koepelorganisaties

Alles wat we doen, doen we samen. Met elkaar als zorgfinancials en samen met partners vanuit de zorg. Vanuit de sectoren delen wij onze kennis van en opvattingen over ons werkgebied al jaren actief met de brancheorganisaties, zoals ActiZGGZ Nederland, NVZ en VGN. Deze brancheorganisaties kunnen onze kennis gebruiken om op beleidsmatig niveau een rol van betekenis te spelen.

Andere organisaties in de zorg zijn ook van groot belang voor ons, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het contact met deze organisaties ligt in eerste instantie op het niveau van het bestuur van zorginstellingen of op het niveau van de brancheorganisaties. De afgelopen jaren zoeken organisaties als NZa en het ministerie op bepaalde terreinen echter ook rechtstreeks contact met de sectorbesturen. Wij zien dat als een erkenning van onze expertise. We blijven ons inspannen om aan die vraag te kunnen voldoen.

Inbreng leden

Er is ruimte voor ieders inbreng, hoe groot of klein dan ook. Binnen het netwerk bestaat de ruimte om initiatief te nemen en samen te werken. Ruimte om vragen te stellen en elkaar te helpen. Binnen je eigen sector en daarbuiten. Juist de professionele diversiteit binnen het netwerk biedt daarvoor de ruimte. Alle zorgfinancials hebben hun eigen expertise die zij binnen het netwerk kunnen inzetten.

De inzet van leden is cruciaal voor de levendigheid en het functioneren van Fizi. Wil jij je inzetten voor Fizi? Laat het ons weten!