Hoe is Fizi georganiseerd

Dagelijks en algemeen bestuur

Ons bestuur wordt gevormd door een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
De voorzitters en secretarissen van de 4 sectoren en de voorzitter van de communicatiecommissie vormen, samen met het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur.

                               

Klik op het organogram om te vergroten Klik op het organogram om te vergroten

Sectoren

Fizi bestaat uit 4 sectoren, die elk hun eigen bestuur hebben (het sectorbestuur):

Deze sectoren zijn onderverdeeld in verschillende regio's, die de basis van onze vereniging vormen. Regiovertegenwoordigers vormen samen met de voorzitter en secretaris van de sector de sectorbesturen. Zij bespreken tijdens sectorvergaderingen met name vakinhoudelijke onderwerpen.

 

Kennisgroepen

Naast de sectoren zijn binnen Fizi op verschillende deskundigheidsgebieden kennisgroepen actief. Voorbeelden hiervan zijn:

Verder participeren onze leden in landelijke expert- en klankbordgroepen en nemen daarmee deel aan het landelijk debat, bijvoorbeeld op het gebied van bekostiging.

Commissies

Communicatiecommissie
De communicatiecommissie bepaalt de inhoud van het tijdschrift Fizier dat 5 keer per jaar verschijnt. De voorzitter maakt tevens deel uit van het algemeen bestuur.

Kascommissie
De kascommissie controleert de financiële administratie en jaarrekening van Fizi en geeft hiervan een verklaring af in het jaarverslag.

Commissie van Beroep
De commissie van beroep wordt ingeschakeld bij een conflict tussen leden en bestuur of binnen het bestuur.

Verenigingsbureau

Vanuit het kantoor in Assen ondersteunt een team van medewerkers  het bestuur, de sectoren en de commissies. De 5 medewerkers hebben ieder hun eigen aandachtsgebied, zoals ledenadministratie,  sponsorschap, landelijke en regionale activiteiten, abonnementen, Fizier, advertenties en publicaties.

Heb je een vraag? Neem dan contact met ons op.