Strategie en beleid

Jaarverslag 2018

In het jaarverslag  legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en blikt vooruit naar de toekomst.

Strategie 2019-2021

Voor de komende drie jaar heeft het bestuur de kaders vastgesteld voor de strategische koers die wij wil volgen als netwerkorganisatie. De strategie 2019-2021 geeft weer wat de missie, visie en strategische keuzes zijn en licht toe op welke wijze wij onze faciliterende rol ten opzichte van haar leden in de komende jaren willen waarmaken. Hierin zijn eveneens de acties voor 2019 opgenomen.


 

 

 

Statuten, huishoudelijk reglement en algemene voorwaarden