Financiële Zorgthermometer

Financiële Zorgthermometer

Periodiek doen wij samen met Finance Ideas een kort onderzoek naar de ontwikkelingen op financieel gebied in de zorgsector. Dit onderzoek, de Financiële Zorgthermometer, wordt gehouden onder onze leden om de opinie en verwachtingen van deze 'centrale spelers' te inventariseren. Door het verzamelen van de gegevens ontstaat een beeld van het financiële sentiment in de zorgsector en hoe zorginstellingen tegen de verschillende stakeholders en actuele thema's aankijken.  

Het onderzoek

Welke kant zal het opgaan met de financiële ontwikkelingen in de zorgsector? Door onderzoek te doen naar de mening en verwachting van diegene die het dichtst bij het vuur zitten, toont de Financiële Zorgthermometer een opvallend snel en nauwkeurig inzicht op de financiële trends in de zorgsector. Zorginstellingen hebben de afgelopen jaren veel op zich af zien komen: prestatiebekostiging, integrale tarieven, meer concurrentie, toenemende financiële eisen. We hebben nog steeds te maken met de gevolgen van de economische crisis en ingrijpende bezuinigingen. Vooralsnog is het veranderingsproces waaraan de sector onderhevig is niet afgerond. Met de Financiële Zorgthermometer houden we de vinger aan de pols.

Zie hier meer over de werkwijze en de uitkomsten van de Financiële Zorgthermometer.