Financiële Zorgthermometer Q2-2019

Financiële Zorgthermometer Q2-2019

 

 

STIJGING BOUWKOSTEN ZET INVESTERINGEN IN ZORG ONDER DRUK

Zorginstellingen verwachten de komende periode weer meer te investeren. Ruim 63% van de respondenten van de drieëndertigste Financiële Zorgthermometer denkt meer tot aanzienlijk meer te gaan investeren in vastgoed dan de afgelopen vijf jaren. Ruim 42% van de respondenten geeft echter aan dat de geraamde investeringsbedragen vanwege stijgende bouwkosten ontoereikend zijn. Circa 20% van de zorginstellingen zet daardoor investeringen ‘on hold’ of stellen deze uit.

Druk op de investeringsambities

De bouwkosten stegen in 2018 met 8,5 procent en het jaar ervoor met 7,5 procent (NRC, 2019). Voor de zorgsector is dit niet anders, hetgeen druk zet op de investeringsambities. Zorginstellingen willen namelijk wel investeren. 77% van de respondenten verwacht een positieve waardeontwikkeling van de materiële vaste activa. Deze lijkt grotendeels gedreven te worden doordat 63% van de respondenten aangeeft (aanzienlijk) meer te gaan investeren in vastgoed de komende vijf jaren. Het gemiddelde investeringsbedrag voor nieuwe projecten over deze periode komt neer op circa een derde van de omzet.

 

 

Geraamde investeringsbedragen ontoereikend

Ruim 42% van de respondenten geeft daarbij aan dat de geraamde investeringsbedragen ontoereikend zijn. Naast de toenemende bouwkosten spelen verhoogde kwaliteitseisen en duurzaamheidsambities hierin een rol. De komende vijf jaren wordt voornamelijk geïnvesteerd in LED-verlichting en PV-panelen. Grote investeringen als gevel-/dakisolatie is minder aan de orde.

Hoewel investeringsbudgetten in 42% van de gevallen worden overschreden, geeft 70% van de respondenten aan dat reeds geplande investeringen alsnog ongewijzigd doorgang vinden. Circa 10% van de respondenten geeft aan dat investeringen in afgeslankte vorm alsnog doorgang vinden en circa 20% dat niet strikt noodzakelijke investeringen ‘on-hold’ worden gezet (12%) of worden uitgesteld (8%).

De rendementseis die zorginstellingen hanteren voor vastgoedinvesteringen ligt gemiddeld tussen de 1% tot 3%. Ondanks deze relatief lage rendementseis, grotendeels veroorzaakt door de huidige lage rente, blijken de tarieven volgens 44% van de respondenten (ruim) onvoldoende om deze rendementseis te realiseren, tegenover 18% van de respondenten die aangeeft dat de tarieven (ruim) voldoende zijn.

Lees de uitgebreide resultaten en de toelichting.

Reactie Fizi (Ellen Kalkhoven, voorzitter)

"Naast stijgende personeelskosten staan helaas ook de investeringen in vastgoed onder druk. Hopelijk zijn zorginstellingen in staat om te blijven investeren en de kwaliteit ook op de lange termijn te waarborgen. Wat een enorme complexe uitdaging is."

Reactie Finance Ideas (Pim Diepstraten, partner)

"Om ondanks de stijgende bouwkosten te blijven investeren en de financiële continuïteit te waarborgen is lange termijn inzicht noodzakelijk. Mede dankzij de huidige lage rente zijn investeringen mogelijk. Dit is voor de middellange termijn geen wenselijk situatie."