Samenwerking

Waar delen we kennis

Het is onze overtuiging dat het van belang is om onze kennis met de buitenwereld te delen en zo binnen de zorg een kennispartner te zijn
die bijdraagt en er toe doet.  Als wij denken dat onze kennis nog niet door beleidsmakers is opgepikt, kan het belangrijk zijn om onze stem
te laten horen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij veranderingen die rechtstreeks betrekking hebben op het dagelijkse werk van zorgfinancials.
Kennis is onze core business; wij zetten ons actief in om kennis te ontwikkelen, delen, brengen en halen.

Koepelorganisaties en andere stakeholders

Wij delen onze kennis van en opvattingen over ons werkgebied al jaren actief met de brancheorganisaties waar veel van de organisaties met wie onze leden banden hebben, bij zijn aangesloten, zoals ActiZGGZ Nederland, NVZ en VGN. Deze brancheorganisaties kunnen onze kennis gebruiken om op beleidsmatig niveau een rol van betekenis te spelen.

Andere organisaties in de zorg zijn ook van groot belang voor ons, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het contact met deze organisaties ligt in eerste instantie op het niveau van het bestuur van zorginstellingen, of op het niveau van de brancheorganisaties. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat organisaties als NZa en het ministerie op bepaalde terreinen echter rechtstreeks contact zoeken. Wij zien dat als een erkenning van onze expertise. We zullen ons de komende jaren blijven inspannen om ook aan die vraag te kunnen voldoen.

Skipr

Wij zijn partner van Skipr en dragen daar bij aan de kennisdeling rondom financiële onderwerpen.

Gastcolleges op hoge scholen en universiteiten

Wij zoeken de verbinding met hogescholen en universiteiten, om studenten met een interesse voor het vak van financial te laten zien wat werken in de zorg inhoudt. Een dynamische werkomgeving met uitdagingen die zeker niet onder doet voor het bedrijfsleven.

Gastdocenten
Fizi-leden zijn experts  binnen hun vakgebied en als geen ander in staat om vanuit hun dagelijkse praktijk uit te leggen welke ontwikkelingen zich binnen de zorg voordoen. Wij vinden het belangrijk om deze kennis ook met anderen te delen: leden van Fizigeven lezingen op hogescholen en universiteiten. Eerder werden gastcolleges verzorgd op de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en heeft Fizi zich gepresenteerd op het stage-event van de Hogeschool Rotterdam. Zo kan ook de nieuwe generatie financials een beeld vormen van de hoe veelzijdigheid werken in de zorg is.

Interesse?
Hogescholen en universiteiten die interesse hebben in een lezing uit de praktijk of leden die een lezing willen geven, kunnen hiervoor een bericht sturen aan het Fizi-team.