Activiteiten

Wat organiseren we

Kennis is onze core business. Onze activiteiten staan in het teken van het actief kennis delen, brengen en halen.

Activiteiten

Je kennis op peil houden is onontbeerlijk voor de zorgfinancial. Als vereniging dragen wij graag bij aan de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van haar leden en ondersteunt daarmee hun functioneren. Hiervoor organiseren we activiteiten en bijeenkomsten, vaak in samenwerking met onze partners, zoals de landelijke themadagen en het congres. Daarnaast worden vanuit de sectoren een landelijke sectordag en regiobijeenkomsten georganiseerd.

Een overzicht van deze activiteiten vind je op de agenda.

Naast het opdoen van kennis zijn deze activiteiten uiteraard ideaal om andere leden te ontmoeten en te netwerken.

Landelijke themadag
Zorgfinancials hebben de handen vol aan het zorgen voor de financiële continuïteit van de organisatie en hebben vaak volle agenda’s.
Om je in korte tijd veel informatie te bieden, organiseren wij daarom samen met partners landelijke themadagen. Een themadag bestaat uit een plenaire sessie en een aantal workshoprondes en heeft een centraal actueel thema. Terplekke kan je kiezen welke workshop voor jou het meest relevant is.

De eerstvolgende themadag staat gepland in het voorjaar van 2018. Via de nieuwsbrief informeren wij je over de onderwerpen.

Onderwerpen van voorgaande themadagen:

  • De rol van de zorgfinancial bij innovatie, oktober 2017
  • Horizontaal Toezicht, mei 2017
  • Fiscaliteit, oktober 2016
  • Zorgcontractering, april 2016
  • Verminderen administratieve lasten en horizontaal toezicht, oktober 2015
  • Financiële Continuïteit, oktober 2014

Jaarevent
Elk jaar organiseren wij in juni een tweedaags jaarevent. Het gevarieerde programma bevat een ruime keuze aan onderwerpen die het vakgebied van de zorgfinancial raken.
Het jaarevent wordt altijd goed bezocht en inhoudelijk goed gewaardeerd door de deelnemers.

Interfizi

Binnen Fizi horen we regelmatig dat zorgfinancials behoefte hebben aan intervisie-sessies. Daarom stellen we in het kader van permanent leren binnen de vereniging leden in de gelegenheid om deel te nemen aan intervisie-sessies exclusief voor Fizi-leden. Zie meer>>