Themadag arbeidsmarkt 13 november 2018

Themadag arbeidsmarkt 13 november 2018

Kregen we een paar jaar geleden in de zorg te maken met veel ontslagen als gevolg van bezuinigingen, nu is er geen
draagvlak meer voor verschraling van de zorg. Zorgorganisaties kampen met schaarste van personeel.
De verwachting is bovendien dat de komende jaren een tekort aan financieel personeel ontstaat door de salariskloof
tussen bedrijfsleven en zorg. Samen met de ontwikkelingen op het gebied van automatisering en robotica staat het 
vakgebied voor verschillende uitdagingen.

Kunnen zorgfinancials nu al een belangrijke rol spelen?

Wij denken van wel! Laat je tijdens onze themadag bijpraten over de maatschappelijke en technologische trends die van grote invloed zijn op hoe we in de toekomst gaan zorgen en werken. Vanuit verschillende invalshoeken bespreken we issues die spelen voor zorgorganisaties in het algemeen en de zorgfinancial in het bijzonder. Laat je inspireren en ga naar huis met de nodige energie en direct toepasbare ideeën!

Programma

We beginnen deze themamiddag met een plenaire sessie. Daarna zijn er twee rondes met vier workshops. Je hoeft je niet in te schrijven voor een workshop. Je beslist ter plekke welke workshops je wilt bezoeken!

Vanaf 13.15 uur Inloop
13.45 uur Opening dagvoorzitter
14.00 - 15.00 uur Plenaire sessie
15.00 - 15.15 uur Pauze
15.15 - 16.15 uur Workshopronde 1
16.15 - 16.30 uur Pauze
16.30 - 17.30 uur Workshopronde 2
17.30 - 17.45 uur Afsluiting
Vanaf 17.45 uur Diner

 

Dagvoorzitter Hans van der Spek

Hans is al ruim 30 jaar actief op het snijvlak van Finance, ICT en HR. Vol enthousiasme deelt hij zijn kennis en inzichten met zijn publiek, via de pers als spreker op seminars of als docent. Als manager van het Kenniscentrum HCM van Berenschot is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van de verschillende onderzoeken en surveys op het gebied van HR en naar de beleving van arbeidsmarkt en -voorwaarden. Tevens is hij als freelance-docent verbonden aan Avans+ en de Utrecht Business School.

Plenaire sessie

De keynote spreker op onze themadag is Daniëlle Schreurs. Daniëlle verkent als trendwatcher de toekomst van werken en leren. Met haar bedrijf FutureMap laat ze zien hoe je relevant blijft als organisatie en aantrekkelijk blijft als werkgever én werknemer. Bovendien helpt ze trends te vertalen naar strategie, visie, bruikbare ideeën en concrete plannen.

Hoe gaan robotisering en digitalisering het werk in de zorg beïnvloeden? Wat is het gevolg van een flexibiliserende arbeidsmarkt? Wat is de impact van het feit dat we steeds langer leven? En hoe blijf je in al deze ontwikkelingen een aantrekkelijke werkgever? ​Zowel in de zorg als op de arbeidsmarkt staan we op een kruispunt. Op beide vlakken spelen maatschappelijke en technologische trends die van grote invloed zijn op hoe we in de toekomst gaan zorgen en werken. En dus ook op hoe we gaan werken in de zorg.

De plenaire sessie is powered by

Workshopronde 1

Personeelstekorten in de zorg, op zoek naar oplossingen

Dat er tekorten zijn aan verzorgenden en verpleegkundigen zal niemand zijn ontgaan. Maar hoe komt dat en wat vertellen prognoses voor de arbeidsmarkt in de zorg? En wat zijn mogelijke oplossingen voor de tekorten? In deze workshop hoor je de allernieuwste inzichten. Ook is er de mogelijkheid om samen door te praten over oplossingen voor personeelstekorten: welke passen het beste binnen je organisatie?

Spreker
Mechelien van der Aalst, senior adviseur arbeidsmarkt UWV


De controller 2020/2025

De rol van de controller zal de komende jaren drastisch veranderen. De verwachting is dat de omvang van meer financieel georiënteerde controllers over tien jaar nog 10 tot 30 procent van de huidige grootte zal zijn. In deze workshop krijg je inzicht in wat jij nodig hebt om de controller te zijn die gevraagd wordt in 2020/2025. 

Zo wordt de impact van technologische ontwikkelingen zoals block chain, big data, kunstmatige intelligentie en digitale transformatie besproken. Maar ook hoe je als controller van de toekomst het management kan ondersteunen en adviseren op het gebied van business innovatie, kennismanagement en compliance.

Tijdens deze workshop ontvang je inzichten hoe je als controller kan groeien in de rol die gevraagd wordt in 2020/2025. Persoonlijk leiderschap en blijvende ontwikkeling staan meer dan ooit te voren centraal! 

Wil jij weten hoe je toekomstige functie eruit ziet, zodat jij klaar bent voor de toekomst? Kom dan naar deze workshop!

Spreker
Karin van der Lelij, Ferocia


E-health en domotica: een stille overname?

De toekomst van de zorg zal ingrijpend veranderen door de introductie van steeds meer e-health toepassingen en domotica. Gevolgen kunnen niet uitblijven. Banen zullen verdwijnen, werk zal veranderen. Niet van de ene dag op de andere, maar gestaag, in kleine stapjes. Maar wat is het effect van e-health en domotica op de zorgsector? Worden functies uitgehold en gaan er veel banen verdwijnen? Of komen er juist nieuwe functies bij die tot vandaag niet bestonden? Brengen e-health en domotica ons echt hogere kwaliteit of komen ze vooral de efficiëntie ten goede? Met welke veranderingen moeten managers in de zorg rekening houden? In deze interactieve workshop verkennen we de toekomst en zoeken we met jullie naar scenario’s en praktische oplossingen.

Spreker
Maarten Erasmus, managing consultant Emeritor en Danielle Schreurs, trendwatcher en tevens plenair gastspreker op deze themadag.


Rondetafel Arbeidsmarkt in de praktijk met Zorgfinancial 2018 Tjerk Overduin

Tjerk gaat graag met jou en andere zorgfinancials in gesprek over feiten, ontwikkelingen, trends, strategie en mogelijkheden rondom het vinden én behouden van de zorgprofessional. Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen we ons onderscheiden?

Gespreksleider
Tjerk Overduin, manager Financien & Control Pieter van Foreest en Zorgfinancial 2018

 

Workshopronde 2

Strategische personeelsplanning in de zorg

Demografische en technologische ontwikkelingen, veranderende bekostiging en maatschappelijke verwachtingen hebben flinke impact op het werk binnen zorginstellingen. De zorg heeft bovendien te maken met vergrijzing, ontgroening en flexibilisering van het personeelsbestand. Waar zorginstellingen meestal een duidelijke strategie hebben om in te kunnen spelen op de externe ontwikkelingen is het personeelsbeleid meestal nog vooral gericht op de korte termijn.

Strategische personeelsplanning is een planningsmethode om het personeelsbeleid anticiperend te maken in plaats van reactief. Jaarlijks – als onderdeel van de P&C-cyclus – maakt het management met ondersteuning van HRM een vertaling van de ontwikkelingen en ambities van de organisatie naar een visie op het personeel dat daar over enkele jaren voor nodig is. Op basis van een gapanalyse worden daarna HR-oplossingen geformuleerd voor de personele knelpunten die er aan komen.

In deze workshop krijg je een inkijkje in hoe jouw organisatie met strategische personeelsplanning aan de slag kan gaan en worden best practices uit andere organisaties gedeeld.

Spreker
Steven Marshall & Marie Jeanne Giesen, Berenschot


De belastingdienst komt naar u toe!
Ofwel hoe voorkomt u slapeloze nachten bij de inzet van zzp'ers?

Vanaf 1 juli 2018 gaat de Belastingdienst bij zoveel mogelijk bedrijven en instellingen langs om te beoordelen of de inzet van zzp’ers op fiscaal juiste wijze plaatsvindt. 
In het ‘Toezichtsplan Arbeidsrelaties’ heeft de Belastingdienst aangegeven dat het daarbij niet de insteek is om elke goedbedoelende organisatie direct met naheffingen op te zadelen, maar dat de focus ligt op het straffen van ‘kwaadwillenden’.
Dat klinkt positief, alleen hoe zorg je ervoor dat je zorginstelling geen ‘kwaadwillende’ in de ogen van de Belastingdienst is? In deze workshop wordt aan de hand van een ‘best practice’ bij een zorginstelling verteld op welke wijze de inhuur van zzp’ers daar is ingeregeld. Na de workshop heb je een helder beeld van de fiscale spelregels én nog belangrijker, een in je dagelijkse praktijk toe te passen voorbeeld om de inzet van zzp’ers met zo min mogelijk administratieve lasten en zonder slapeloze nachten georganiseerd te krijgen.  

Spreker
David Savenije, fiscaal jurist Duuq belastingadviseurs


Living your own future

Interactieve workshop waarbij je meegenomen wordt in de veranderingen van de arbeidsmarkt. Welke trends en ontwikkelingen zien wij in de arbeidsmarkt?  En nog belangrijker, wat betekenen die voor jou?

De branche heeft te maken met velerlei uitdagingen. De versnelling van de automatisering en digitalisering, steeds veranderende wet- en regelgeving en de meest belangrijke, de tekorten die ontstaan binnen de zorg op het gebied van personeel. Wat betekent dit voor jouw rol en de veranderingen binnen je rol? Dit vraagt andere vaardigheden. Welke zijn dit dan? Hoe kan je duurzaam inzetbaar zijn en blijven?

In deze workshop krijg je antwoord op de vraag: Hoe ontwikkel ik mezelf zodat ik maximaal aansluiting heb bij de arbeidsmarkt nu en in de toekomst?

Spreker
Annemieke Laverman, NieuwKans


Regeren is vooruitzien
Van trends naar anticiperend arbeidsmarktbeleid

We beginnen de workshop met een presentatie van de meest richtinggevende trends en ontwikkelingen in de zorg, gebaseerd op het structurele trendonderzoek van FWG. Zo gaan we in op verbreding van de zorg en het feit dat zorg steeds meer gaat over de toegevoegde waarde voor het individu. Welke impact hebben deze (macro-)trends op het werken in de toekomst van de zorg? Welke nieuwe functies zijn te verwachten?

Na deze inleiding verkennen we graag gezamenlijk uw rol als zorgfinancial als het gaat om het ‘toekomstproof’ maken van uw organisatie. Ziet u voor zichzelf een rol in het doorbreken van de varkenscyclus die de zorgsector (opnieuw) parten speelt? En welke risico’s en bedrijfseconomische afwegingen spelen een rol bij investeringskeuzes? Onze ambitie is om te komen tot een model of denkraam voor anticiperend arbeidsmarktbeleid van uw organisatie of regio.

Spreker
Geertje van de Ven (projectleider onderzoek) en Bram de Gier (senior adviseur)  FWG