Project Aanpak administratieve lasten

Hiermee willen wij een belangrijke bijdrage leveren aan het substantieel verminderen van de administratieve lasten voor zorgorganisaties, zowel in het primaire proces als in de ondersteunende functies. We delen kennis en concrete successen met onze leden en gaan in gesprek met onder andere NZa, VWS, VGN, GGZ Nederland en ActiZ.


Heb jij tips, oplossingen of mooie voorbeelden voor het verminderen van administratieve lasten in jouw organisatie?

Tip de werkgroep!