Sector zit gevangen in systemen die gebaseerd zijn op wantrouwen

7 mei 2019

Henk Bolhuis, lid van de werkgroep Aanpak administratieve lasten: Al sinds er in de zorg wordt gesproken over vermindering van administratieve lasten, zijn de administratieve lasten alleen maar toegenomen. De sector zit gevangen in systemen die gebaseerd zijn op wantrouwen, in plaats van vertrouwen. Ik weiger me hierbij neer te leggen, eerst en vooral omdat het verspilling is van middelen die we beter kunnen inzetten voor cliënten!

Heb jij tips, oplossingen of mooie voorbeelden voor het verminderen van administratieve lasten in jouw organisatie? Tip de werkgroep!