Kostbare tijd voor cliënten gaat verloren

10 mei 2019

Ankie de Laat, lid van de projectgroep Aanpak administratieve lasten: 'Dat wij ons als zorgaanbieders moeten verantwoorden, vind ik logisch. De huidige wijze van verantwoording is naar mijn mening echter te uitgebreid, sluit niet meer aan bij goed functionerende gedigitaliseerde processen, lijkt gebaseerd op wantrouwen en heeft geen oog voor de cliënt. Sterker nog: door de huidige verantwoordingswijze gaat kostbare tijd voor de cliënt verloren. Ik hoop dat wij met dit project een bijdrage kunnen leveren aan een optimalisering van de verantwoording waarbij de cliënt centraal staat.'