Projectgroep in gesprek met VWS

7 jan 2020

Fizi streeft ernaar om betekenisvol te zijn voor alle financials in de zorg door op een positieve manier invloed uit te oefenen richting brancheverenigingen en politiek. Dit leidt tot mooie resultaten waar we trots op zijn!

input vanuit de branche waardevol

Het is bekend dat de administratieve lasten in de zorg immens zijn en bijdragen aan de hoge werkdruk. Om vanuit de markt hierop richting de politiek invloed uit te oefenen is Fizi een jaar geleden met het Project Aanpak Administratieve Lasten gestart. De projectgroep bestaat uit een gemotiveerd team van specialisten, vertegenwoordigd vanuit alle sectoren. Zij zetten zich actief in om bij de branche verenigingen en de politiek input en concrete suggesties aan te dragen voor het verlichten van de administratieve lasten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport realiseert zich dat de input vanuit de branche erg waardevol is en heeft Fizi benaderd om input te geven aangaande dit onderwerp.

Goede ideeën en suggesties doorgeven

Heb je in jouw organisatie ervaring met het schrappen van onnodige regels? Stuur jouw goede ideeën en suggesties om de administratieve lasten te verminderen toe: https://lnkd.in/d_hsjiw.