VWS roept zorgfinancials op: ga in gesprek over terugdringen regeldruk

7 jan 2020

Hoewel de aanpak van VWS zich voornamelijk richt op zorgprofessionals gelooft VWS dat iedereen in de zorg een rol heeft bij het terugdringen van administratieve lasten.


Door: Wouter van de Sande
Lid Management Team, directie Patiënt en Zorgordening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Oproep aan alle financials in de zorg
Wij roepen alle financials in de zorg op om binnen de eigen zorginstelling het gesprek aan te gaan over regeldruk en de rol die jij als financial kunt spelen in het terugdringen hiervan. Neem bijvoorbeeld het initiatief tot het organiseren van een ontregelsessie binnen jouw organisatie.
Hulp nodig? Zie www.ordz.nl/ontregelbus voor meer informatie of om je aan te melden voor een bezoek van de bus!

Waarom [Ont]regel de Zorg?
[Ont]Regel de Zorg begon als een initiatief van zorgverlenerscollectief VvAA en het actiecomité Het Roer Moet Om (HRMO). Reden voor de toenemende ontevredenheid was dat zorgprofessionals veel tijd besteedden aan administratieve taken: gemiddeld zo’n 40 procent van hun werktijd. In vervolg op de inspanningen van de VvAA en HRMO is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in mei 2018 samen met partijen uit het zorgveld het programma ‘[Ont]Regel de Zorg’ gestart. Het doel van het programma is het merkbaar verminderen van de ervaren administratieve lasten voor zorgprofessionals én voor patiënten.

Voor een groot deel komen de actiepunten voort uit de schrapsessies die we met verschillende beroepsgroepen en met patiënten en cliënten hebben gehouden. In het licht van de huidige personeelstekorten in de zorg wordt de urgentie van het verminderen van administratieve lasten, en hiermee het vak van zorgprofessional weer aantrekkelijk te maken en te houden, extra onderstreept.

Waar staan we?
Op 4 oktober 2019 hebben we de voortgangsrapportage [Ont]regel de zorg aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat onder andere dat er sinds de start van het programma 60 van de 155 acties en maatregelen zijn afgerond. De effecten hiervan zijn wisselend, maar over de gehele linie bezien is er nog geen drastische afname in regeldruk te zien. Op lokaal niveau zijn wel goede resultaten geboekt. Zo zijn medewerkers van Arkin sinds de start van het experiment ‘regelarm registreren’ ongeveer één uur per medewerker per dag minder kwijt aan registratie. Het kan dus wél!

Hoe verder met [Ont]regel de zorg?
Wij gaan met volle energie verder met het verder uitvoeren van ons actieplan, waarin vooral acties staan die op landelijk niveau worden opgepakt. Daarnaast richten we ons op de lokale [Ont]regelbeweging: als we de ervaren regeldruk voor zorgverleners merkbaar willen verminderen, moet er op iedere werkvloer het gesprek over (de aanpak van) administratieve lasten gevoerd worden. Daarom rijdt er sinds het najaar van 2019 een [Ont]regelbus door Nederland, om op instellingsniveau aan de slag te gaan met ontregelen. En in de langdurige zorg vinden er doorlopend schrapsessies plaats die vooral op lokale knelpunten ingaan.  Ten slotte zijn er twee speciaal adviseurs regeldruk aangesteld. Rita Verdonk houdt zich in het sociaal domein vooral bezig met het organiseren van schrapsessies op regionaal niveau. Gerlach Cerfontaine is aangesteld om de ontregelbeweging in de medisch specialistische zorg aan te jagen.

Met de komst van de Ontregelbus en het aanstellen van de speciaal adviseurs hebben wij onze aanpak verbreed en richten wij ons nu ook op de lokale ontregelbeweging. Daarnaast gaan wij in het vervolg meer inzetten op communicatie. Momenteel is 15 tot 39 procent van de zorgprofessionals goed of zeer goed bekend met inspanningen om regeldruk te verminderen. Wij willen door middel van communicatie de bekendheid van zorgprofessionals met [Ont]regel de zorg vergroten. Ook zetten wij communicatie in om landelijk gemaakte afspraken beter te laten landen op de werkvloer, zodat zorgprofessionals geïnformeerd zijn over hetgeen zij voortaan niet meer hoeven te doen.

Voortgang (Ont)regel de Zorg 2019: 
Download infographic-voortgang-ontregel-de-zorg-2019.pdf