Strategisch kader

Strategienota, jaarverslag en doorbraakteams

Strategienota 2016-2018

Eens in de drie jaar stelt ons bestuur de kaders vast voor de strategische koers die zij wil volgen als netwerkorganisatie. De Strategienota 2016-2018  geeft weer wat de missie, visie en strategische keuzes zijn en licht toe op welke wijze wij onze faciliterende rol ten opzichte van haar leden in de komende jaren willen waarmaken.

Om deze koers handen en voeten te geven, werken we in kortdurende projectteams - ook wel doorbraakteams genoemd - samen aan het realiseren van acties vanuit de strategienota.
 

 

 

Strategienota 2016-2018 Strategienota 2016-2018

Archief strategienota

Welke strategische doelstellingen in het verleden zijn uitgezet, vind je hier: 

Strategienota 2013-2015
Strategienota 2010-2012

Jaarverslag

In het jaarverslag  legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en blikt vooruit naar de toekomst.

Doorbraakprojecten

Voortvloeiend uit de strategienota zijn vier projectgroepen gevormd die in een periode van zes tot acht maanden de focus hebben op een specifiek onderwerp. Sinds 2014 werken wij met deze doorbraakteams. Deze vorm van samenwerken brengt een beweging op gang en geeft snel resultaten.

Hoe werken we samen?
De projectgroepen bestaan uit (bestuurs)leden, sponsors en medewerkers. De onderwerpen van deze projecten worden door de gehele groep ingebracht, gekozen en daarna in kleinere groepen opgepakt.

Wil jij ook meedoen aan een project van een doorbraakteam? Meld je aan!

Op dit moment werken projectteams aan de volgende onderwerpen:

  • Boeien en binden van leden
  • Fizi als kennispartner
  • Social media en nieuwe manieren van kennis delen

 

Statuten, huishoudelijk reglement en algemene voorwaarden