Strategisch kader

Strategienota en jaarverslag

Strategienota 2016-2018

Eens in de drie jaar stelt ons bestuur de kaders vast voor de strategische koers die zij wil volgen als netwerkorganisatie. De Strategienota 2016-2018  geeft weer wat de missie, visie en strategische keuzes zijn en licht toe op welke wijze wij onze faciliterende rol ten opzichte van haar leden in de komende jaren willen waarmaken.

Om deze koers handen en voeten te geven, werken we in kortdurende projectteams - ook wel doorbraakteams genoemd - samen aan het realiseren van acties vanuit de strategienota.
 

 

 

Strategienota 2016-2018 Strategienota 2016-2018

Jaarverslag

In het jaarverslag  legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en blikt vooruit naar de toekomst.

Statuten, huishoudelijk reglement en algemene voorwaarden