Waarom Fizi

Waarom Fizi

Vanaf 1 september 2017 ging vereniging HEAD verder als Fizi. Met deze naam laten we zien wie we zijn en wat
we willen betekenen. We delen onze kennis, dragen bij en zijn zo een belangrijke partner binnen de zorg.

 

Fizi staat voor:

  • Financiële expertise inzetten voor de zorg 
  • Verbinding op inhoud
  • Kennis delen en ontwikkelen
  • Toekomstgericht meedenken en -doen
  • Professionele diversiteit benutten
  • Zorg dragen voor efficiënte inzet van middelen

De missie van Fizi is de leden ondersteunen bij het uitbouwen van hun expertise. Daarnaast richten wij ons op het ontwikkelen en het profileren van het vakgebied.  Wij delen onze kennis met  relevante beleidsorganen, dienstverleners in de zorg en onderwijsinstellingen. Zorgfinancials komen binnen Fizi bij elkaar om kennis te delen of om hun netwerk te vergroten.

Financiële expertise inzetten voor de zorg

Met de circa 900 zorgfinancials die zich bij ons hebben aangesloten is Fizi toonaangevend binnen de beroepsgroep. Doordat de zorgsector zo in beweging is ontstaan telkens nieuwe samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld om efficiency te vergroten. Wij richten ons daarom op deskundigheidsbevordering op zowel het specifieke vakgebied (financieel, bedrijfskundig en informatiemanagement) als op gebieden die aansluiten bij ontwikkelingen in de zorg.

Zorgfinancials bewaken de financiële gezondheid in de zorg en monitoren de hartslag van zorgorganisaties. De mensen binnen ons netwerk zetten zich dagelijks is voor de Nederlandse zorg.  Bij Fizi zoeken ze elkaar op om inzichten te delen, kennis te ontwikkelen en samen te werken.

Verbinding op inhoud

Alles dat we doen, doen we samen. Samen als zorgfinancials en samen met partners vanuit de zorg. Dat doen we op tal van manieren. Van ons tijdschrift Fizier  tot themadagen tot wetenschappelijke onderzoeken. Maar ook in de samenwerking vanuit de sectoren met de koepels en andere stakeholders. Er is ruimte voor ieders inbreng, hoe groot of klein die ook kan zijn.

Kennis delen en ontwikkelen

Kennis is de basis van onze samenwerking. We willen kennis halen, brengen en vermenigvuldigen. Een mooi voorbeeld is de Handreiking Control Framework, waarmee we aan de wieg van de invoering van horizontaal toezicht stonden. In onze strategie hebben we vastgelegd dat alles dat we doen verbonden is met onze wens tot kennisdeling. Zie jij mooie kansen die we samen kunnen waarmaken? laat het ons weten!

Professionele diversiteit benutten

Diversiteit staat niet alleen voor de sector waarbinnen een zorgfinancial werkzaam is. Het staat voor de persoonlijke expertises van elke persoon afzonderlijk. Iedereen binnen ons netwerk heeft zijn of haar eigen vakinhoudelijke krachten. Bij de ontwikkeling van nieuwe inzichten en samenwerking met partners is die diversiteit wat ons sterk maakt.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de ontsluiting en het delen van kennis. Persoonlijk, digitaal, binnen de organisatie en daarbuiten. Kennis is vloeibaar en moet bewegen. Hoe kennisdeling vorm krijgt is per onderwerp en persoon verschillend. Binnen het netwerk bestaat de ruimte om initiatief te nemen en samen te werken. Ruimte om vragen te stellen en elkaar te helpen. Binnen je eigen sector en daarbuiten. Juist de professionele diversiteit binnen het netwerk biedt daarvoor de ruimte. Alle zorgfinancials hebben hun eigen expertise en kunnen daarop worden uitgevraagd.

Zorgdragen voor de efficiënte inzet van middelen

De administratieve lastendruk is groot in de zorg. Wij geloven dat de vermindering van deze druk groot effect heeft op de efficiënte inzet van middelen. Daarom adopteerden we onder andere process mining in de langdurige zorg als project. We zoeken daarmee en op vele andere manieren naar verlichting van de druk en verbetering van samenwerking binnen de zorg.